Tronstad gård, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

På gården Tronstad ca. 8 km syd for Hurum kirke kalles et jordstykke Kjerregårdsstykket. (Hurums historie, bd. l, s. 163—64). Navnet alene tilsier ikke at det har vært kirke på stedet, men 1458 nevnes to prester i Hurum og den ene av dem var prest i Tronstad. Gården var på den tid i slekten Bolts eie, og det er mulig at det har stått kirke på gården.

Kilder

Trykte kilder

  1. H. K. Busland, Hurum før og nu, Kra 1902.
  2. Hurums historie, bd. I, Oslo 1963.