Stadal, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjelds historie Østre Slidre prestegjeld

I Rogne skal det i middelalderen etter tradisjonen ha vært en kirke i tillegg til Rogne stavkirke. Kirken skal ha stått på Stadal og er lokalisert til Bolstad-jordet mellom Kollstadgårdene og Melbygårdene.[1] Nær ved ligger ”Krøssåker’n” og ”Krøsshaugen”.[2] En dør fra kirken skal tidligere ha vært oppbevart på gården Bolstad.[3]

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren. Brev fra H. Kvarving til Norsk Folkemuseum, 4.10.1911.
  2. Riksantikvaren. Lidar kyrkje, 1932-1982. Mangfoldiggjort manuskript.
  3. Norges Kirker, NIKU. H. Ruge, Beskrivelse om Slidre Hoved=Kirkes 11 Annexer, 21.6.1750. Avskrift i A. Bugges manuskripter.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, [..], Kbh. 1796.
  2. N. Hovi, ”Bakgrunnen, Eit attersyn ved Rogne kyrkjejubileum”, Valdres, 29.10.1957.
  3. A.M. Hålemoen, ”Lidar kyrkje, aner før svartedauden”, Samhold-Velgeren, 31.1.1970.

Fotnoter

  1. Hovi 1957.
  2. Hovi 1957.
  3. Hovi 1957.