Gjølmyr, forsvunnet kapellet

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal prestegjeld


Også på Gjølmyr i Tisleidalen skal det etter tradisjonen ha stått et kapell.[1] Sogneprest Landt skriver i 1743 at det ”Paa den Vestre Aas, ungefæhr to miile fra Ourdahls Hovedkirke skal paa deelet imellom Waldres og Hallingdahlen have været et Capell, bygt af Steen, hvor af endnu skal findes rudera, som ieg dog icke har seet”.[2] Seterområdet ble undersøkt i 1979, men uten at man fant spor etter noe tidligere kirkebygg.[3]

  1. Jahnsen 1985, s. 37 f..
  2. Jahnsen 1985, s. 37.
  3. Christie 1979.