Drognes, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Innhold

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen. Den lå på gården Drognes på østsiden av Glomma, ca. ½ km syd for Årnes og ca. 5 km syd for hovedkirken. Biskop Jens Nilssøn omtaler den som kapell i 1590-årene, men den ble ant. nedlagt ved reformasjonen, for i jordeboken fra 1574-77 nevnes «Drogenness Capels guoedtz som och er lagtt Under Hoffuidt Kirchenn». Kirken har ant. ligget på Kirkejordet rett vest for tunet mellom jernbanelinjen og elven.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker) (Antikvarisk arkiv).

Trykte kilder

  1. RB, s. 476 (1394): «Droggones kirkia», s. 557 (1400): «Druggunæs kirkia».
  2. Povel Huitfeldts stiftsbok (Oslo og Hamar bispedømmes j ordebok 1574-77), s. 110.
  3. JNV, s. 14.
  4. O. Rygh: Norske Gaardnavne II Akershus, s. 356, 366.
  5. Nes bygdebok, Oslo 1931, s. 122 (W. Neumann: Kirkene).