Døvre, forsvunnet kapellet

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal Prestegjeld

Et annet sted i Skrautvål der det etter tradisjonen skal ha stått et kapell, er Døvre.[1] Døvre er en av de eldste gårdene i Skrautvål-bygda, og både på Døvre og på Berge er det stabbursdører som er satt i sammenheng med kapellet.[2]

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren. H. Christie, Gjølmyr seter i Svenes sameige, notat 7.9.1979.

Trykte kilder

  1. PNR – L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kra./Kbh. 1892.
  2. A. Bugge, ”Kirkene i Valdres”, Valdres : 900-årsskrift, Gjøvik 1923.
  3. N.O. Bergheim, Skrautvål kyrkje, Valdres 1975.
  4. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene…, Aurdal 1983.
  5. J.B. Jahnsen, Kyrkja ved fjorden : Svenes kyrkje på Strand 250 år, Fagernes 1985. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1992, 1992.
  6. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1996, 1996.

Fotnoter

  1. Jahnsen 1983, s. 93.
  2. Bergheim 1975, s. 13.