Bø, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie


i Skjeberg (Bjar kirkia). Ant. ødelagt før reformasjonen.

Kirken sto ant. på nordre Bø, et par km vest for Skjeberg kirke. På et jorde rett øst for uthuset på Bø er det funnet 3 stener fra et romansk gravmæle, alle i Universitetets Oldsaksamling. Den ene stenen er lang og har kors i relieff. På stenens ene langside et bredt felt som ikke er avhugget. 2 avrundete, mindre stener med relieffhugget kors og randkant har ant. stått ved hode og fot av den lange sten (jfr. Bernt C. Lange: Romansk stenskulptur fra det østenfjelske Norge. Ms.).

Kilder

  1. R. B. s. 512. Embedsprot. 1731—49.
  2. Universitetets Oldsaksamling kat. 22098 a,b,c.
  3. Østfold Historielags skrifter 1948, hefte 2, art. av Haakon Veel.