Åbjør, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal prestegjeld

På Åbjør i Aurdal, der stedsnavnene ”Krøssjorde” og ”Kyrkjeleet” finnes, skal det etter tradisjonen ha vært et kirkebygg.[1] Den gamle kirkedøren skal ha blitt delt i fire. To antatte deler fra døren som er bevart, viser at den har vært 244 cm høy og 148 cm bred.[2] De to delene er også blitt satt i sammenheng med den tidligere kirken i Skrautvål (s.d).

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren. H. Christie, Gjølmyr seter i Svenes sameige, notat 7.9.1979.

Trykte kilder

  1. PNR – L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kra./Kbh. 1892.
  2. A. Bugge, ”Kirkene i Valdres”, Valdres : 900-årsskrift, Gjøvik 1923.
  3. N.O. Bergheim, Skrautvål kyrkje, Valdres 1975.
  4. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene…, Aurdal 1983.
  5. J.B. Jahnsen, Kyrkja ved fjorden : Svenes kyrkje på Strand 250 år, Fagernes 1985. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1992, 1992.
  6. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1996, 1996.

Fotnoter

  1. Jahnsen 1983, s. 93.
  2. Jahnsen 1983, s. 93.