Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ''Muråpningene'' har innfatninger av huggen kalksten. Skipet har vestportal og s ...r på at østsiden av skillemuren er reparert etter at korets tilstøtende mur ble revet. Skillemuren er tydeligvis blitt stående inntil kirken på ny bl
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...der. Det ble samtidig nevnt at man var begynt å innhegne kirkegården med mur. To porter ledet inn til kirken. Kirkens stall, som vel har stått utenfor ...el av kirkegården hadde tregjerde opprinnelig. Men det ble også satt opp mur, som det er rester av øst og syd for kirken. I 1781 heter det at kirkegår
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...s. Veien gikk da som nå langs nordsiden av kirkegården. Den er omgitt av mur og har port mot nord. På 1800-årenes avbildninger har porten gavloverdekn ''Gravkapell'', oppført i 1940-årene etter tegning av ark O. Stein. Ombygget til kirkestue 1973.
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...?) er opptil 40 cm høye. Steinlengdene er mellom 60 og 70 cm, med enkelte stein på ca. 1 meters lengde. Rent unntakelsesvis forekommer granittblokker på Kirkens middelalderske ''alter'' var murt opp av stein (Nicolaysen1866 s. 355), men det ble i 1643-45 enten ombygget eller innkled
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...helt riktig orientert, med kor i øst og tårn i vest. Kirken er bygget av stein - antakelig i 1200-årene - men en mer presis datering er vanskelig å gi. ...yde, uten noen form for korskillemur. Om det opprinnelig har vært en slik mur, ville koret ha målt 4.7 x 4 m innvendig. I vest står et tårn, bygget av
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • ...i nåværende kirkes grunnmur, er en rundbuet vindus­overligger. En annen stein som til 1990 var innmurt i kirkegådsmuren, må ha tjent som vederlagstein ... 7 Alen høy; samt en Grundvold 3 Alen bred og 1 Alen høy, og den øvrige Mur 2 Alen tyk, og forsvarlig murt ----- tilligemed en Forkirke af Træ som den
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...øne. Taka er tekte med lappskifer. Kyrkja kviler på ein høg grunnmur av stein. ...høgre enn golvet i skipet. Kyrkja kviler på eit høgt fundament av tukta stein som er funnen på kyrkjetomten.
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • Tysnes kyrkjegard i Likvikjo er omgjeven av mur av naturstein med nettinggjerde. Kyrkjegarden vart utvida fem-seks meter mo ... lensmennene Brynhild Utne og Johannes Tvedt. Restar av solkross i skifrig stein. I muren ei større plate som har vore gravstein over sokneprest Schiørtz
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • Kyrkja er ei einskipa langkyrkje i mur med skip med rektangelforma grunnplan og med inngang frå vest. Smalare kor ...n puss utvendes over fundament av glattpussa mur. Trapper utvendes i pussa mur med skiferheller på stega. Klokkehus, øvre del av gavlane og kortilbygget
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • ...ig innrammet av fremspringende, rettkantede betonglister som imiterer sort stein. [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • ...ls med gul, småfallen teglstein som er pinnet med takteglfliser. Øverste stein i sørsmygen står igjen og viser den opprinnelige smygens vinkel med inner ...lom bindbjelkene er det i flukt med indre murliv murt opp ett á to skift stein. Denne forhøyelsen av innermuren er pusset. Pussen har ødelagt øverste
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • ... flere ganger. Den gamle delen av kirkegården er omgitt av en natursteins mur, en nyere utvidelse mot sør har tregjerde. Hovedinngang til kirkegården ...ravplater dekorert med engler og kranser og ett solkorsformet gravminne av stein.
  25 KB (3 970 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:34
 • ...en Nedre Årland som var prestegård i middelalderen. Kirken var bygget av stein og hadde rektangulær planform. Lengden, koret medregnet, oppgis i 1686 til ...tein som etter planen skulle være “Christiania Slotsten”, men da slik stein ikke kunne skaffes, ble vanlig teglstein brukt i steden. Denne var for lett
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • ...tt som ruin. I kyrkjestoleboka heiter det i 1699-1701 at ”Den forfaldne Mur bag Choret ved Christ Hovid Kirche, som Kirchen iche Kunde formaa sig till ... af Kirken er en gammel Mur omtrent ¾ Allen højere enn Kirketaget. Denne Mur som ikke [er] forsynet med Tag bør nedrives indtil Kirketagets øvrige Hø
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • Middelalderkirken ble revet i 1861 og en ny, større kirke av stein, tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch, ble innviet 1863. Denne kirk ...s vestgavler har pussede innfatninger (mineralpuss) som etterlikner huggen stein.
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • Stein-altar. Altaret er sett saman av to 14.7 cm tjukke svarte terassoplater, den [[Kategori:Mur/stein]]
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)