Sørhus, forsvunnet kapellet

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal prestegjeld

Om kapellet på Sørhus i Skrautvål er det flere opplysninger. I en notis fra 1733 som er gjengitt i kallsboken for Nord-Aurdal heter det at kapellet var ”bygt af tykke Bord og Stolper med adskillige gamle Billeder malede paa Væggene. Det har ikke været større end til 10 à 12 Personer at rumme”.[1] Det er blitt antatt at kapellet ble revet i perioden 1733–43.[2]

Første gang Aurdal kirke er nevnt i de skriftlige kilder er i regnskapet for "Pavelige Nuntier” fra 1327, der "ecclesia de Ordal cum capella" – Aurdal kirke med kapell – er plassert mellom Reinli og Svenes kirke.[3] Kapellet er vanskeligere å identifisere og kan ha vært en av de forsvunne kirkene i området. En mulighet er kapellet på Sørhus.

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

 1. Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren. H. Christie, Gjølmyr seter i Svenes sameige, notat 7.9.1979.

Trykte kilder

 1. PNR – L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kra./Kbh. 1892.
 2. A. Bugge, ”Kirkene i Valdres”, Valdres : 900-årsskrift, Gjøvik 1923.
 3. N.O. Bergheim, Skrautvål kyrkje, Valdres 1975.
 4. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene…, Aurdal 1983.
 5. J.B. Jahnsen, Kyrkja ved fjorden : Svenes kyrkje på Strand 250 år, Fagernes 1985.
 6. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1992, 1992.
 7. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1996, 1996.

Fotnoter

 1. Bugge 1923, s. 45.
 2. Dietrichson 1892, s. 487.
 3. PNR, s. 24.