Faller (Falla), forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Innhold

Bakgrunn

Kirken lå på gården Faller på vestsiden av Glomma et par km nord for utløpet i Øyeren. Ved forskjellige gravearbeider rett syd og vest for våningshuset på Nordre Faller er det påvist kirkegård med orienterte begravelser, så kirken må ha stått enten der våningshuset står eller på tunet nordenfor (Thomas Faller). Den nevnes ennå i Jens Nilssøns kirkefortegnelse fra 1590-årene, men må være nedlagt tidligere.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirkene (mulige stavkirker).
  2. Johan Garder: Brev til redaksjonen.
  3. Thomas Faller: Muntlige opplysninger.

Trykte kilder

  1. RB s. 407 og 561 (1393 og 1400): «Falla» k.
  2. JNV s. 9 Faller k. (anneks til Fet).
  3. Nevnes ikke i Povel Huitfeldts stiftsbok 1575 og var muligens nedlagt allerede dengang.
  4. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 245.