Bøno-kirken, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff


På gården Remme på østsiden av Vangsmjøsa skal Bøno-kirken ha stått etter tradisjonen.[1] Det er gjort interessante arkeologiske funn på Remme av ikkekirkelig type. Gården er regnet som en av de eldste i Vang og tidligere het ”Kyrkje-Bøno”.[2]

Innhold

Vang prestegjeld

Beskrivelsen av Vang prestegjeld er under utarbeidelse og foreløpig ikke tilgjengelig.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Statsarkivet i Hamar. Toten og Valdres prostis kallsbok,1732-84.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796.
  2. L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  3. K. Hermundstad, ”Øye stavkyrkje, som trevyrket no sikkert er funne av”, Valdres, 13.8.1936.
  4. K. Hermundstad, ”Tradisjonen om Bøno-kyrkja og Kyrkje-Bøno gard”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  5. S. Kolsrud, ”Hermann Ruge. Nokre aktstykke”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  6. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene … : Middelalderens kirkelige forhold i Valdres, Oslo 1983.

Fotnoter

  1. Hermundstad 1956, s. 325.
  2. Hermundstad 1956, s. 325 f..