Ytre Arna kirke

Fra Norges Kirker

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Bilder)
m (robot: automatisk teksterstatning: (-{{TOC\ right}} +))
 
Linje 18: Linje 18:
 
| vernestatus = Listeført (etter 1850)
 
| vernestatus = Listeført (etter 1850)
 
}}
 
}}
{{TOC right}}
+
 
  
 
''Hans-Emil Lidén''
 
''Hans-Emil Lidén''

Nåværende revisjon fra 4. mai 2012 kl. 14:27

Ytre Arna kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiArna og Åsane
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Foto
Videoer
Wikipedia
Webkamera
Laster kart...
Koordinater60.458201,5.439417
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120101501
Soknekatalognr08040603
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Hans-Emil Lidén


Tillatelse til å oppføre et kapell «i Arne Annexsogn af Haus Prestegjæld» ble gitt ved kgl. resolusjon av 22/5 1897. Kapellet sto ferdig i 1899 og ble vigslet 5. november dette året. Arkitekt var Schak Bull, og byggmester var Peter Gabrielsen fra Spjutøy i Lindås. Kirken ble bekostet av fabrikkeier Jürgen Jebsen og ble bygget som en søsterkirke til Berger kirke i Vestfold som Jebsen også lot bygge. I 1949 gjennomgikk den en ombygning ledet av arkitekt Ole Landmark, som forandret interiøret vesentlig.

Innhold

Bygningen

Kirken ligger på en oppmurt terrasse i tettstedsbebyggelsen sør for Arne fabrikker like ovenfor den gamle hovedveien gjennom Ytre Arna. Den ligger med lengdeakse i tilnærmet nord-sør retning, med tårn i nord og korutbygg mot sør. Bygningen er enskipet med noe smalere, polygonalt avsluttet kor som flankeres av to små sakristier. Koret åpner seg i dag mot skipet i full bredde. Opprinnelig virket koråpningen enda videre fordi hjørnene mellom kor og skip var avfaset. Avfasingene buet ut øverst og var både mot kor og skip innfattet av kvartsirkelformede knekter som bar koråpningens rette overligger.

Tårnet har to etasjer i tillegg til en øvre klokkeetasje. Tårnfoten er sekundært avdelt for et vindfang innenfor hovedinngangen. Den flankeres av to små tilbygg i hjørnene mellom tårn og skip. Disse inneholder vindfang for sideinnganger til kirken, samt hus for trapper fra tårnfoten opp til tårnets annenetasje og skipets vestgalleri. Tårnet avsluttes oventil av en spiss koppertekket hjelm som er formet som en firesidet pyramide. Hjelmen har fire små spissgavlede arker som bryter tårngesimsen. Kor og skip har saltak, mens vindfang og sakristier har pulttak. Alle tak er tekket med lappskifer. Over tårnets hovedinngang og inngangene til vindfang og sakristier er bygget høye, spissgavlede, lappskifertekkede arker som bæres av knekter eller, for hovedinngangens vedkommende, av frittstående stolper.

Kirken er bygget av laftet plank med liggende bordkledning utvendig. Tårnet er bygget i stolpekonstruksjon. Skipets langvegger er avstivet av strekkfisker som innvendig deler skipet inn i syv fag. I tillegg hadde koret opprinnelig strekkfisker i hjørnene mellom polygonveggene, men disse ble fjernet ved ombyggingen i 1949. Ved samme anledning ble veggene i kor og skip, som opprinnelig sto malte, kledd med plater innvendig. Platekledningen er delt opp i rektangulære felter ved hjelp av belistning. Utvendig er skipets langvegger og korapsiden smykket med en vannrett list som er trukket under vinduenes undersider. Bygningen har for øvrig fremskytende takutstikk med utsveifede sperre-ender og åser i sveitserstil.

Skipets langvegger har tre par store spissbuede vinduer. Koret har ett par mindre vinduer av samme form. Før 1949 hadde koret også to slike vinduer i apsispolygonen, men disse er nå gjenblokket. Vinduene har to poster, men fikk for øvrig blyinnfattede småruter med inndeling uavhengig av postene ved ombyggingen i 1949. Tårnet og dets to vindfang har enkle, rundbuede vinduer mot nord. I tillegg har tårnet fire lydglugger med spissbuet overdekning som når opp under arkene som bryter tårngesimsen.

Dører

Mot nord har skipet en tofløyet fyllingsdør mellom skip og tårnfot og to enkle fyllingsdører ut til vindfangene på hver side av tårnet. Hovedinngangen i tårnets nordvegg har tofløyet fyllingsdør. Dørene mellom kor og sakristier og utgangsdørene fra sakristiene er også fyllingsdører. Disse har beholdt sitt sveitserstilpreg, mens dørene i skip og tårn er fornyet.

Tak

Skipets saltak er konstruert som et slags hammerbeam-tak. Hvert tredje sperrefag er forsterket med kryssende undersperrer, hengstaver («king posts») mellom sperrenes topp-punkter og undersperrenes krysningspunkter, samt knestokker fra undersperrenes topp-punkter til langsgående bjelker i nivå med veggenes raftestokker, men innenfor disse. Disse bjelkene bæres av tverrgående stikkbjelker som er forankret i raftestokkene. Opprinnelig ble de avstivet av skråbånd festet til skipets strekkfisker. Etter ombyggingen i 1949 støttes de av buede knekter som springer fra strekkfiskene. Til undersperrene er festet en temmelig flat, saltaksformet bordhimling som opprinnelig var synlig, men som i 1949 ble skjult av en buet bordhimling som gikk ned på de knektbårne bjelkene. I 1980 ble en ny, isolert bordhimling lagt inn. Mellom bjelkene som bærer bordhimlingen og langveggene ligger en smal, flat himling.

Koret hadde før 1949 flat, saltaksformet himling av samme type som skipets. Ved ombyggingen i 1949 fikk det flat bordhimling.

Gulv

I kor, skip og tårn ligger tregulv. Gulvet i koret er hevet tre trinn over gulvet i skipet.

Interiør

Døpefont på korets østside. Prekestol på østsiden av korbuen, like ved hjørnet kor/skip. Orgelgalleri i skipets fulle bredde i nord.

Farger

Interiøret ble senest oppmalt i 1980. Lakket, trefarget gulv i skip, heldekkende brun kokosmatte i kor. Lyst gråhvite vegger med hvit belistning. Skipets strekkfisker er blekrøde med grågrønn staffering. Samme farger på prekestol og galleribrystning. Skipets himling er trefarget, mens korhimlingen har mørk blågrå farge. Benkene er ubehandlet trehvite etter sandblåsing i 1980. Vinduene har små, blyinnfattede ruter i hvitt, blått, grått og grønt «antikkglass».

Lys og varme

Elektrisk oppvarmet med ESWA-anlegg og panelovner. Lysekroner og lampetter med elektrisk lys.

Inventar

Alter

Kassealter av tre med kvaderimitasjon. Frontens midtfelt har Kristogram i sirkel. For øvrig er fronten dekorert med forgylt vinranke i relieff like under alterplaten.

Altertavle

Opprinnelig hadde kirken en nygotisk altertavle† med fialer og vimperg. Midtfeltet var smykket med et kors som i 1916 ble utskiftet med et maleri av den stående Kristus med innskrift på predella: «Kom til meg alle I som stræver og har tungt å bære, og jeg vil give eder hvile.» Bildet var malt av Moritz Kaland og skjenket kirken av lege ved Arna fabrikker Gudrun Kolderup. Det henger i dag i bedehuset.

Nåværende altertavle er en triptyk, malt av Axel Revold 1949. Motivet er Korsfestelsen. Under korset står Maria og Johannes på den ene siden og et par kvinner på den andre siden. Romerske soldater og to trompetblåsende engler i sidefeltene. Gull bakgrunn, lys blå kontur av Jerusalem. Over tavlen «Guds øye» i glorie. Predella har innskriften «Det er fullført».

Alterring

Opprinnelig rund med spissbuet søylearkade. Nå rund med enkle stolper som bærer håndlisten og bredt, skinntrukket knefall.

Døpefont

Marmor. Kalkformet. Åttesidet kum, skaft med vridde folder, åttesidet fot. Profilerte ledd mellom kum og skaft og mellom skaft og fot.

Prekestol

Den opprinnelige prekestolen† var åttesidet med udekorerte fyllinger, båret av en midtstolpe utformet som en knippepilar. Nåværende prekestol er tegnet av arkitekt Landmark. Den er også åttesidet, enkel og udekorert. Over stolen åttesidet, flat himling med et åttesidet, sylindrisk oppbygg («tårn») kronet med stjerne på spir.

Ny lesepult på to ben. Hvitmalt.

Benker

Opprinnelig åpne benker† med skrånende vanger. Nåværende benker har lukkede rygger og rette vanger.

Galleri

Galleriet er det opprinnelige, men er blitt senket ett trinn. Det bæres av fire par firsidige stolper. Lukket brystning med ramverk.

Orgel

Kirken fikk orgel i 1899. Det var på 6 stemmer, med manual og pedal og var levert av Olsen & Jørgensen, Kristiania. Det danner stammen i det nåværende orgel fra 1942, levert av Jørgensen. Det har 9 reelle stemmer og 23 registerstemmer (unitstemmer), to manual og pedal. Elektropneumatisk traktur. Orgelfronten er delt i to halvdeler under hvelvingen på hver side av galleriet. Bare vestre side har lydende piper.

Rituelle kar

Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere.

Paramenter

Alterduk†, ant. lin med svartsømdekor. Gave fra frkn. Krohn, Jebsen og Marstrander. Avb. Litleskare 1937 s. 331. Ikke lenger i kirken.

Alterduk, lin med tunget hullsømbord. Sydd av Turid Straume.

Prekestolklede og lesepultklede i liturgiske farger.

Messehagel† «i vinraud fløyel, med gullkross og gullkantar», gave fra Karolina Jebsen. (Litleskare).

Tre moderne messehagler. a) Fiolett ullstoff med fiolett linfôr. Casulaform. Ryggen har kors i korsstingsbroderi, forstykket har stolpe. Sydd av Turid Straume,

b) Grønt ullstoff, grønt silkefôr. Vid casulaform. Ryggstykket har kristogram i mørk grønn fløyel kantet med gullbord. Forstykket har applikert Y-kors i tilsvarende utførelse. Mrk. VANPOULLES LTD. PURLEY SURREY.

c) Hvitt ullstoff, brungult silkefôr. Vid casulaform. Rygg og forstykke har applikert, rødt fløyelsbånd som danner stolpe. Ryggstykket har gull kristogram i stolpen. Mrk. VANPOULLES LTD.

Lysstell

Teksten under avsnittet Lysstell vises kun for innloggede brukere.

Klokker

2 Klokker. a) Flat krone som er skrudd fast til kroneplaten. Halsen har innskriften BARWELL FOUNDER BIRMINGHAM 1899 mellom doble ringer. Tre ringer nederst på korpus og to ringer ved slagringen. Korpus er for øvrig dekorert med skjold med kors og bokstavene J B i korsarmene, omgitt av akantusløv. Diam. 64 cm. H. 60 cm.

b) Klokke av samme form og med samme innskrift som a). Diam. 73 cm, H. 65 cm. Begge klokkene er en gave til kirken fra Johan Jebsen.

Enkle nummertavler på skipets østvegg.

Møbler

Tre (opprinnelig fire) høyryggede barokkstoler m. armlener. Seter og rygger har ufarget skinntrekk. Stilkopier fra 1942. Gave fra direktør Bonde og frue, Arne fabrikker.

Ti renessansestoler − åtte enkle, to med utskårne forstykker. Seter og rygger har ufarget skinntrekk.

Piano i skipet. Harmonium.

Kirkegård

Inngjerdet område rundt kirken, men ingen gravplass.

Kilder

Trykte kilder

  1. Joh. Litleskare, Kyrkjor og kristenliv (Haus i soga og segn, b. 2.1 ) Bergen 1937.
  2. A. Nævdal, Ytre Arna kyrkfe 1899−1989, Øystese 1989.

Bilder