Takvam kapell

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
Takvam kapell
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiArna og Åsane
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Foto
Videoer
Wikipedia
Webkamera
Laster kart...
Koordinater60.420954,5.525956
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120102101
Soknekatalognr01010501
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Hans-Emil Lidén


Spørsmålet om å anlegge en egen gravplass for «fjorddistriktet i Haus Sogn» ble tatt opp i 1909. I 1912 ble gravplassen på Indre Takkvam vigslet. Den ligger på gården Indre Takkvam i Arna på sørsiden av Sørfjorden, nedenfor riksveien og jernbanelinjen. Den ble gravplass for gårdene mellom Garnes og Trengereid, og for gårdene mellom Vimmelvik og Vikne på Osterøya. På gravplassen ble bygget et lite klokketårn, og en skipsklokke ble hengt opp og brukt som gravferdsklokke.

Innhold

Bygningen

I 1920-årene ble tanken om å bygge et kapell på gravplassen fremmet. Penger ble samlet inn, og kapellet ble reist etter tegning av byggmester Ivar Namtveit fra Vikne. Vigslingen fant sted l. april 1926. Kapellet var en enkel trebygning med valmet tak og et tårnoppbygg over inngangspartiet i sørgavlen. Under nordre del var det kjeller. I 1956−57 ble et sakristi bygget til på østsiden.

I 1970-årene ble det arbeidet med å få reist et nytt kapell på gravplassen, men prosjektet ble for kostbart. I stedet fikk arkitekt A. Vold i oppdrag å tegne et forslag til utvidelse av det eksisterende kapellet. På grunnlag av disse tegningene laget byggprosjektavdelingen ved Bergen kommune tegninger til et nytt kapell i 1987 da det viste seg at det gamle kapellet var så råteskadet at det måtte rives. Det nye kapellet ble vigslet 5. juni 1988. Det er bygget som en liten langkirke med tårn mot sør og korparti mot nord. Tårnfoten og skipets søndre del omsluttes av utrom og sakristi. Kirkerommet har 75 sitteplasser. Kirke og tårn er bygget i bindingsverk med utvendig liggende panel. Kirkens nordre del er dekket av et tak som er valmet mot nord, mens resten av skipet og utrommene er dekket av et litt høyere saltak. Tårnet er dekket av en firsidet, lav pyramide. Alle tak er tekket med skifer. Innvendig har kirkerommet valmet, platekledd himling og vegger kledd med stående panel. Eikeparkett på gulv. Langveggene har to trefags vinduer, mens nordre gavlvegg har to vinduer med blyinnfattede småruter.

Interiør og inventar

Alter, døpefont og prekestol ved nordvegg. Hvit himling, for øvrig trefarget interiør. Elektrisk lys og oppvarming i form av panelovner.

Alter

Lite bordalter av tre mot nordvegg. Altertavle. Istedenfor altertavle er en ikon hengt opp på veggen over alteret. Ikonen er utført av Solrunn Nes 1991 og fremstiller Korsfestelsen.

Alterring

Liten, tresidet alterring med håndlist og enkle sprosser av furu, og skinntrukket knefall.

Døpefont

Furu. Rund kum med forsenkning for dåpsfat, skaft med korsformet tverrsnitt og korsformet fot.

Prekestol

Furu. Tresidet.

Benker

Rørstoler i stedet for benker i kirkerommet.

Orgel

Orgel. Harmonium, Henrik Eide, Bergen 1952.

Rituelle kar

Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere.

Paramenter

Alterduk av lin med svartsømbroderi. Sydd av fru Kirsten Minde.

Messehagel. Rødt ullstoff med rødt linfôr. Skjoldformet med rette sider. Ryggstykket har applikert kors av brede gylne metallbånd; forstykket har stolpe av samme materiale. Sydd av fru Kirsten Minde.

Lysstell

Teksten under avsnittet Lysstell vises kun for innloggede brukere.

Klokker

Klokken som er i bruk, stammer fra Sæbø kirke i Nordhordland, men kom til Takkvam kapell i 1982 fra Arna fabrikker der den hadde tjent som varslingsklokke i en årrekke. Klokken har kroneplate med uvanlig flatklemte bøyler. For øvrig sedvanlig form. Øverst på korpus innskrift: *AF J.H. KROHN ER DENNE KLOKKE BEKOSTET OMSTØBT TIL SÆBØE KIRKE ANNO 1842* STØBT AF K.A. SUNDT I BERGEN* Diam. 54 cm. H. 48.5 cm.

Den gamle skipsklokken som fungerte som kapellets kirkeklokke til å begynne med, er fortsatt i kirken.

Kirkegård

Kirkegården som ble innviet i 1912, ble utvidet i 1968 og i 1988.

Bilder