Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • Nedenfor vises opptil 20 resultater fra og med nummer 1.
Avansert søk

Søk i navnerom:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • ... i 1700-årene. Jordras truet også kirken og prestegården, og etterat de 2 nabogårdene Ullershov ble tatt av ras 1725, ble det 1731 gitt kgl. resolus ... og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m utvendig, noe smalere i øst enn i vest. Korfundamentene tyder på a
  41 KB (6 655 ord) - 26. okt 2020 kl. 13:29
 • ...de himling tidligere. Kirkegulvet ble reparert 1703 «med nyt underlaug oc 2 tylter Bord j gangen» (bispeark, pk. 59). ...d flat vulst. H. 18 cm. Disk med likearmet kors gravert i bunnen, diam. 12,2 cm. Begge ustpl. Ant. utført av Lorentz Hoffmann, som laget kalk og disk t
  16 KB (2 396 ord) - 29. okt 2020 kl. 10:26
 • ...uer i nord og syd og 2 noe større på hver side av vesttårnet. Koret har 2 syd vinduer. Himling av faspanel. Understøttet av 6 stolper i skipet. Flat 2 3-armete lysestaker; sølv (David-Andersen Oslo). Forært av konsul Gunnar
  2 KB (297 ord) - 27. okt 2020 kl. 15:48
 • ...tal, mens skipets syd- og vestportal ble ødelagt 1904. Opprinnelig fantes 2 små sydvinduer i skipet og ett i koret. De er utvidet flere ganger. Korets ...rukket i puss, innvendig vid smyg og bratt bunn. Angivelig har skipet hatt 2 og koret ett sydvindu av samme type. Ett av skipets sydvinduer var utvidet
  29 KB (4 263 ord) - 4. nov 2020 kl. 13:19
 • ...uren. På kirkebakken sto et kornmagasin og et stort og rommelig telthus i 2 etasjer, som var oppført 1720 (L. Kiærland). Det ble 1858 overført til D ...9 alen (opplysn. ved sgpr. Kjørsvik). Skipet hadde rundbuet vestportal og 2 utvidede sydvinduer. Koret hadde spissbuet sydportal, et utvidet vindu i sy
  34 KB (5 320 ord) - 5. nov 2020 kl. 11:03
 • ...sats i skipets murer har han tegnet på sin skisse av hovedkirken. I begge kirker later det til at avsatsen, som nå ikke er synlig, har vært i nivå med ko ...følgende påskrift: «Hovedindgangen 5'<sup> </sup>(1,60 m) bred, 7' 13" (2,50 m) høi ogsaa sluttet med en uregelmessig rundbue.» Sidene og buen er n
  43 KB (6 911 ord) - 26. okt 2020 kl. 14:04
 • ...lvet. Vesttårnet hadde rundbuet vestportal og små, rundbuete vinduspar i 2. og 3. etasje. Murene var avsluttet med gavler som bar høy, 8-kantet, plat ...relasthandler Peter Gelertsen 1854 (iflg. Plünneke). Nytt orgel † 1888. 2 ''klokker.''
  7 KB (1 082 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:35
 • ...ret hadde sydportal og skipet vestportal med våpenhus foran. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. ...læsse paa prædickestoellen. . . Betalt Glasmesteren Jacob Jørgensen for 2 nye Vinduer som blef indsat i muren ved Predichestolen»</blockquote> (rent
  20 KB (2 941 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:34
 • ...ret åpner seg i full bredde og høyde mot skipet. Gulvet i koret er hevet 2 trinn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (512 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:37
 • ...stre del av skipet står et høyt, 4-kantet tårn med kobberkledd hjelm og 2 sidestilte, rundbuete lydåpninger i hver av klokkestuens 4 vegger. Kirkens [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (575 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:36
 • ...stenens endeflate, som vendte inn mot åpningen. Innskriften er datert til 2. halvd. av 1100-årene og tydet (av Oluf Rygh): «Syndsforlatelse for Atle, ...ere Lysning» (prosteinnberetn. 1822, pk. 49). På oppmålingen har skipet 2 store, rektangulære sydvinduer med midtpost og små ruter; koret har et li
  27 KB (3 900 ord) - 4. nov 2020 kl. 13:11
 • ...uete vinduer. Øst for koret er tilføyd et lavere og smalere sakristi med 2 rom. Takene er tegltekket. Himlingen i skipet er kledd under takstolens spe Prekestol; 7 fag, hvorav 2 smale, fyllinger i rundbuet ramverk. Mellom hvert fag dreide halvsøyler. O
  4 KB (532 ord) - 3. nov 2020 kl. 12:26
 • ...ng. Skipets langmurer deles av lisener i 6 felter med spissbuete vinduer i 2 høyder. Sålbenkene for de øverste vinduene fortsetter som et murbånd ru Altertavle med 8 skulpturer (2 engler, evangelistene og Moses og Aron) utført av billedhugger W. S. Dahl.
  6 KB (868 ord) - 5. nov 2020 kl. 11:05
 • ...godset siden 1787, solgte kirkene til major Lund 1797. I 1815 solgtes de 3 kirker m. m. til rittmester Hans Petter Lund og løytnant Peter Chr. Hiorth. 1825 ...lette lengst syd i bekkenet omkring Lekumelven, som faller ut i Glomma ca. 2 km vestenfor kirken. Glomma, som går i fosser og stryk fra sydenden av Øy
  39 KB (6 028 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:35
 • ...ers Kierche Muren Vden omkring at pinde oc fordønnicke . . .» (rentek.). 2 år senere heter det: «Muren offr Kierchedøren ladet reparere som var ref ...r, har utvendig rundstaff, som følger vinduskanten. Iflg. Wilse var det «2 smaae og 1/4», og på hans tegning har skipet et større og et mindre sydv
  29 KB (4 399 ord) - 3. nov 2020 kl. 13:49
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  3 KB (383 ord) - 3. nov 2020 kl. 13:29
 • Berg kirke og prestegård har fri beliggenhet på en høyde ca. 2 km nord for Iddefjorden. Kirkebakken i syd har delvis tjent som tun for pre ...t. Koret har ett gjenmurt vindu mot øst og 2 store sydvinduer. Skipet har 2 nordvinduer og ett sydvindu tilsvarende korets.
  28 KB (4 337 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:33
 • ...re gallerier †, bl. a. et nordre pulpitur. Dåpshuset† ble forsynt med 2 stykker «Bilthogning» 1712. Til alteret † hørte kalk† og disk† av ...indu. (På tegningen er det sirkulær t, men i 1748 ble det «forfærdiget 2<sup>de</sup> Engelske Ovale Vindue Rammer over Sønder og Nordre Dører ved
  27 KB (4 009 ord) - 26. okt 2020 kl. 21:39
 • | lng = 10° 51′ 2,59″ Ø ...oten hadde vestportal, sydmuren i skip og kor hadde portal i vestre del og 2 vinduer i østre del. Gavlene var murt helt til mønet. Klüwer opplyser 18
  30 KB (4 462 ord) - 29. okt 2020 kl. 10:25
 • ...ble den største part solgt til fru oberstløytnant Mejer på Østby, mens 2 av eierne beholdt sine parter (løytnant Budde og sersjant Jacob Ørseng). ...En middelaldersk kirkeklokke er overlatt Skjebergdalen kapell. Kirken fikk 2 brudestoler† 1620—22. Samtidig ble anskaffet en ny messehagel.
  26 KB (3 909 ord) - 4. nov 2020 kl. 14:14

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)