Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...elsesmåter kan tyde på at skipet er blitt radikalt ombygget en gang før 1650-årene. Da ble nemlig skipets vegger dekorert, og forhugningssporene er eld
  83 KB (13 690 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:34
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...or for vestenden av korets tømrede sydvegg. De to avbildningene av kirken før den ble revet viser at det tømrede koret hadde sadeltak med møne i høyde
  51 KB (8 431 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ninger «Prestestugu» og «Tingstugu». I «Prestestugu» tok presten inn før Hol fikk egen prest.
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...re enn stavkirken og kan tyde på at det har stått en eldre kirke i Torpo før stavkirkens tid.
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... takrytteren ble fornyet. Kirken hadde spontekte og tjærebredde tak både før og etter ombyggingen 1735. I 1846 ble det anskaffet 5000 taksten til kirken
  59 KB (9 666 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... en kristen gravplass og kan tyde på at det har stått en eldre kirke her før den nå stående stavkirke ble reist. De eldre gravene er orientert med fot
  84 KB (14 091 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Det har antagelig stått en eldre kirke på samme sted før stavkirken ble bygget. Sommeren 1978 ble det gjennomført en arkelogisk utg
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...en. Vinduene i sørmuren fikk sin form av arkitekt Bjerknes i 1950-årene. Før den tid hadde sør- og nordmuren ett vindu hver. I koret finnes forøvrig t
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...v murmester Jens Willumsen fra Bergen. Pannene ble spikret og lagt i kalk. Før den tid var kirken tekket med tre, enten spon eller bord. Et nytt pannetak
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) .... Ved samme anledning fikk kirken også pannetak. Det kan se ut til at den før den tid hadde spontak. For å utbedre en lekkasje mellom kor og skip ble de
  16 KB (2 611 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...apane for Støle er bevarte frå 1656 og framover, og utvidinga har skjedd før det. Over preikestolen i austveggen i skipet finst årstalet 1615 innskore
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Baldakinaltertavle'' fra før 1619, overlatt Trømborg kirke. (s. d.).
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...eren av kirkens eldste murverk indikerer at kirkebygningen kan være reist før 1200 (se nedenfor). At vernebrevet også nevner sognepresten og brødrene v
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  17 KB (2 385 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Kirkestedets høye alder indikerer at det kan ha stått to kirker på Hamre før den nåværende kirken ble reist. Den første kirken er det ingen synlige s
  54 KB (8 729 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:30
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ning. Et vesttårn ble oppført av tegl og forsynt med høy hjelm. I 1860, før disse forandringer fant sted, foretok arkitekt Chr. Christie en oppmåling
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...und muur, og derunden i Aske og Kul, hvilket viser, at det har været, som før er meldt, et begravelse . . .».
  35 KB (5 620 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...elter med innskrift: «Herren for fremmer hvo hannom icke for glemmer Anno 1650.» Hengeplater med symmetriske volutter. Lesepult med sveifede, gjennombrut
  43 KB (6 970 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Murene var pusset og kalket utvendig og innvendig også før brannen 1686. Da takene var gjenreist 1688, heter det i besiktigelsen: «.
  63 KB (9 988 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...lhelm Wedels selge grevskapets kirker. Men Våle kirke fikk han ikke solgt før ti år senere, i 1770, til kjøpmann Hegaard i Holmestrand, for 1200 rd.<re ... rapporter som vitner om skader og utgifter til vedlikehold av taket. Rett før grevskapet ble opprettet i 1673 ble det holdt besiktigelse av kirken og da
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)