Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...elsesmåter kan tyde på at skipet er blitt radikalt ombygget en gang før 1650-årene. Da ble nemlig skipets vegger dekorert, og forhugningssporene er eld
  83 KB (13 690 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:34
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...or for vestenden av korets tømrede sydvegg. De to avbildningene av kirken før den ble revet viser at det tømrede koret hadde sadeltak med møne i høyde
  51 KB (8 431 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ninger «Prestestugu» og «Tingstugu». I «Prestestugu» tok presten inn før Hol fikk egen prest.
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...re enn stavkirken og kan tyde på at det har stått en eldre kirke i Torpo før stavkirkens tid.
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... takrytteren ble fornyet. Kirken hadde spontekte og tjærebredde tak både før og etter ombyggingen 1735. I 1846 ble det anskaffet 5000 taksten til kirken
  59 KB (9 666 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... en kristen gravplass og kan tyde på at det har stått en eldre kirke her før den nå stående stavkirke ble reist. De eldre gravene er orientert med fot
  84 KB (14 091 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Det har antagelig stått en eldre kirke på samme sted før stavkirken ble bygget. Sommeren 1978 ble det gjennomført en arkelogisk utg
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...en. Vinduene i sørmuren fikk sin form av arkitekt Bjerknes i 1950-årene. Før den tid hadde sør- og nordmuren ett vindu hver. I koret finnes forøvrig t
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...v murmester Jens Willumsen fra Bergen. Pannene ble spikret og lagt i kalk. Før den tid var kirken tekket med tre, enten spon eller bord. Et nytt pannetak
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) .... Ved samme anledning fikk kirken også pannetak. Det kan se ut til at den før den tid hadde spontak. For å utbedre en lekkasje mellom kor og skip ble de
  16 KB (2 611 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...apane for Støle er bevarte frå 1656 og framover, og utvidinga har skjedd før det. Over preikestolen i austveggen i skipet finst årstalet 1615 innskore
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Baldakinaltertavle'' fra før 1619, overlatt Trømborg kirke. (s. d.).
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...eren av kirkens eldste murverk indikerer at kirkebygningen kan være reist før 1200 (se nedenfor). At vernebrevet også nevner sognepresten og brødrene v
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  17 KB (2 385 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Kirkestedets høye alder indikerer at det kan ha stått to kirker på Hamre før den nåværende kirken ble reist. Den første kirken er det ingen synlige s
  54 KB (8 729 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:30
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ning. Et vesttårn ble oppført av tegl og forsynt med høy hjelm. I 1860, før disse forandringer fant sted, foretok arkitekt Chr. Christie en oppmåling
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...und muur, og derunden i Aske og Kul, hvilket viser, at det har været, som før er meldt, et begravelse . . .».
  35 KB (5 620 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...elter med innskrift: «Herren for fremmer hvo hannom icke for glemmer Anno 1650.» Hengeplater med symmetriske volutter. Lesepult med sveifede, gjennombrut
  43 KB (6 970 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Murene var pusset og kalket utvendig og innvendig også før brannen 1686. Da takene var gjenreist 1688, heter det i besiktigelsen: «.
  63 KB (9 988 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...lhelm Wedels selge grevskapets kirker. Men Våle kirke fikk han ikke solgt før ti år senere, i 1770, til kjøpmann Hegaard i Holmestrand, for 1200 rd.<re ... rapporter som vitner om skader og utgifter til vedlikehold av taket. Rett før grevskapet ble opprettet i 1673 ble det holdt besiktigelse av kirken og da
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... at gjenmuringen er foretatt i forbindelse med forandringsarbeidene 1753. Før portalen ble gjenmurt har det vært en åpen gang foran vestgalleriet fra p
  54 KB (8 836 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:55
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...or en skillemur mellom skip og kor. Koråpningen har altså vært snevrere før 1693. Konservator Gerhard Gotaas laget en skisse av murrestene, som viser a
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...tverrarm ble innvilget 1721, men søndre tverrarm ble visstnok ikke ferdig før 1725 da kirken var blitt kjøpt av cancellieraad Schwartz.
  81 KB (12 969 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...talbuen. Foran portalen er det murt opp en bred og ca. l m høy stentrapp. Før brannen 1943 hadde portalen en rektangulær tofløyet dør med overlys i bu
  67 KB (10 753 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...de kiøbte mig for Pænge og da ieg saa var kiøbt, da Varte det ei længe før Taarn og Tag var væk indtil den bare muur nu er jo alting nytt som staar h
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...andsettelse av kirken kunne starte 1680. Kirken kom imidlertid ikke i bruk før 1728, og da ble den utstyrt med inventar, som for en stor del ble skjenket
  54 KB (8 868 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...rer overensstemmende kgl. forordning. På avbildninger og fotos av kirken, før koret ble revet, har korets sydportal rundbuet overdekning. Dens høyde og
  88 KB (14 183 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... På 2 av stenene er runene strøket inn med fingeren på teglens liggside før brenningen. På den ene står «OLAFS», på den andre «TO MIK». Det har
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Vesttårnet'' hadde før brannen og rivningen en tårnhjelm som regnskaper og beskrivelser gir god b
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... utførelse i korets og skipets portaler kan tyde på at koret er oppført før skipet. Utforming og mureteknikk viser imidlertid at det ikke kan være sto
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ke hodene i Skjeberg, og det kan tenkes at det har tilhørt Skjeberg kirke før den ble utvidet i gotisk tid (jfr. Langes ms.).
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... en så omfattende brann og reparasjon, så det må ha funnet sted en gang før 1600.
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... I). Slik har ant. kirkevinduene sett ut inntil 1881. Da ble vinduene, som før var «smaa og firkantede .... forlenget nedad og buet opad» og fikk støpe
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... vestportal har vannrett overdekning og 2-fløyete ekedører. Vinduene var før 1886 rundbuete med utvendig nedforing over den rektangulære rammen med sm
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ranken trukket noe tilbake fra koråpningen. Den nordre skillevegg fjernet før 1922.
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...diken, Efter Prædiken, Ved Skrifte og Altergang». Nederst til venstre «Før Daaben» og «Eft. Daaben».
  24 KB (3 731 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:54
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...Nytt gulv måtte legges under stolene i koret 1664. Nye stoler† bekostet før 1732 av kirkeeieren. Benkene fra 1860-årene er grå-grønne med sort sjabl
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...bredere vekselpanel. Veggene hadde utvendig tjærebredd bordkledning alt i 1650-årene. Kledningen ble jevnlig reparert og tjærebredd. Det nåværende hvi
  19 KB (2 862 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:58
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...i Kirken» (prostevisitasprot.). På avbildninger og fotografier av kirken før ombyggingen har skipet 3 og koret 2 høye, smale, rektangulære sydvinduer.
  23 KB (3 236 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:05
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...rke. Innviet til døperen Johannes, Sta. Margareta og Sta. Katharina dagen før den hellige jomfru Scolasticas dag (10. febr.). Kjøpt 1723 av oberstløytn
  30 KB (4 487 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:21
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...onolitt. Åpningen virker opprinnelig og har ført inn over apsidens hvelv før taket ble senket. Den er gjenmurt i ytterlivet med moderne tegl. Like under
  36 KB (5 377 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:38
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  29 KB (4 489 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:32
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...urpartiet vest for korets sydportal. Innskriften var risset inn på pussen før den var størknet, og tydes av professor Magnus Olsen: «Gud signe den mann
  17 KB (2 590 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:31
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  37 KB (5 940 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:29
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Vinduenes antall og form før 1697 fremgår ikke klart. Besikt. 1665 nevner at det «Behøffuisz it Nyt v
  26 KB (4 048 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Takets utseende og konstruksjon før kirkens ombygging 1692-93 kjennes ikke, bortsett fra at koret var tekket me
  35 KB (5 476 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...l av den store sletten som faller bratt av mot Vorma rett nord for kirken. Før broen ved Eidsvoll Sundgård ble bygget, var her fergested over elven, som
  45 KB (7 125 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:13
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...paa adschillige Steder». Bordtaket ble tekket med teglsten på lekter. I 1650-årene ble «Taget paa Choret oc Kirchen» reparert med bord og lekter, og
  30 KB (4 650 ord) - 10. jan 2013 kl. 15:05
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...n på kongelig foranstaltning først i 1620-årene og holdt i gang til ca. 1650.
  24 KB (3 814 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:37

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)