Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... at gjenmuringen er foretatt i forbindelse med forandringsarbeidene 1753. Før portalen ble gjenmurt har det vært en åpen gang foran vestgalleriet fra p
  54 KB (8 836 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:55
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...or en skillemur mellom skip og kor. Koråpningen har altså vært snevrere før 1693. Konservator Gerhard Gotaas laget en skisse av murrestene, som viser a
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...tverrarm ble innvilget 1721, men søndre tverrarm ble visstnok ikke ferdig før 1725 da kirken var blitt kjøpt av cancellieraad Schwartz.
  81 KB (12 969 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...talbuen. Foran portalen er det murt opp en bred og ca. l m høy stentrapp. Før brannen 1943 hadde portalen en rektangulær tofløyet dør med overlys i bu
  67 KB (10 753 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...de kiøbte mig for Pænge og da ieg saa var kiøbt, da Varte det ei længe før Taarn og Tag var væk indtil den bare muur nu er jo alting nytt som staar h
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...andsettelse av kirken kunne starte 1680. Kirken kom imidlertid ikke i bruk før 1728, og da ble den utstyrt med inventar, som for en stor del ble skjenket
  54 KB (8 868 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...rer overensstemmende kgl. forordning. På avbildninger og fotos av kirken, før koret ble revet, har korets sydportal rundbuet overdekning. Dens høyde og
  88 KB (14 183 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... På 2 av stenene er runene strøket inn med fingeren på teglens liggside før brenningen. På den ene står «OLAFS», på den andre «TO MIK». Det har
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Vesttårnet'' hadde før brannen og rivningen en tårnhjelm som regnskaper og beskrivelser gir god b
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... utførelse i korets og skipets portaler kan tyde på at koret er oppført før skipet. Utforming og mureteknikk viser imidlertid at det ikke kan være sto
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ke hodene i Skjeberg, og det kan tenkes at det har tilhørt Skjeberg kirke før den ble utvidet i gotisk tid (jfr. Langes ms.).
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... en så omfattende brann og reparasjon, så det må ha funnet sted en gang før 1600.
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... I). Slik har ant. kirkevinduene sett ut inntil 1881. Da ble vinduene, som før var «smaa og firkantede .... forlenget nedad og buet opad» og fikk støpe
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ... vestportal har vannrett overdekning og 2-fløyete ekedører. Vinduene var før 1886 rundbuete med utvendig nedforing over den rektangulære rammen med sm
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...ranken trukket noe tilbake fra koråpningen. Den nordre skillevegg fjernet før 1922.
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...diken, Efter Prædiken, Ved Skrifte og Altergang». Nederst til venstre «Før Daaben» og «Eft. Daaben».
  24 KB (3 731 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:54
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...Nytt gulv måtte legges under stolene i koret 1664. Nye stoler† bekostet før 1732 av kirkeeieren. Benkene fra 1860-årene er grå-grønne med sort sjabl
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...bredere vekselpanel. Veggene hadde utvendig tjærebredd bordkledning alt i 1650-årene. Kledningen ble jevnlig reparert og tjærebredd. Det nåværende hvi
  19 KB (2 862 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:58
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ...i Kirken» (prostevisitasprot.). På avbildninger og fotografier av kirken før ombyggingen har skipet 3 og koret 2 høye, smale, rektangulære sydvinduer.
  23 KB (3 236 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:05

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)