Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • 2 blomstervaser; sølv. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  2 KB (219 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ===Eldre kirker=== Sarpsborg hadde ant. 3 kirker i løpet av middelalderen. Mariakirken ble (iflg. Olav den Helliges saga ka
  12 KB (1 888 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ... og 7 alen langt. Kirken hadde visstnok 2 portaler i 1600-årene, muligens 2 mot syd eller en mot syd og en mot vest. Om vinduene heter det 1748: «. . .... 1665, Titus Billenes post.), ant. d. s. som nevnt 1707: messingstake til 2 talglys og et vokslys, lysekrone † med 3 piper (invl. 1707), l liten klok
  16 KB (2 440 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ...foten har i vest en opprinnelig portal, og koret har sydportal. Skipet har 2 og koret og tårnfoten ett sydvindu. Tårnfoten har ett opprinnelig vindu m ...kadet ved brannen at øverste del ble murt om. Bruddet kan følges til ca. 2,5 m under murkronen midt mellom vinduene, men hjørnene synes å stå urør
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • ...istenrett). Kjøpt 1724 av kanselliråd Jens Werenskiold på Borregaard. I 2. halvdel av 1700-årene ble kirken kjøpt av familien Ziegler på Holleby. ...øttepilarer, og 1636 omtales «... die thrende Piller» (rentek.) som sto 2 ved østmuren og l ved sydmuren, inntil kirken ble revet. Den ene ble ommur
  34 KB (5 238 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...lde. Kirkens festdag har vært Maria besøkelsesdag («Visitatio Marie»), 2. juli, og kilden antas å være en Mariakilde (oplysn. ved Jørgen Dahl, He ...du rett øst for sydportalen, for Wilse sier: «Paa den murede Deel er der 2 Vinduer med en Dør imellem . . .» (Top. Journ.), og fotografi viser at sy
  19 KB (2 847 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:21
 • ...t følgende eiere: i 1727 kaptein Fr. Chr. Reichwein, 1738 Jens Rasmussen (2/3 av kirke og kirkegods) og Niels Arnesen (1/3), 1742 kaptein Reichweins en ...t på sletten inn mot en fjellknaus ligger kirken ved den vestligste av de 2 nordgående veiene fra Skjærhalden. Kirkegården, som er omgitt av en lav
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...ysninger om den gir ingen holdepunkter. Kirkens sydside ble 1628 kledd med 2 tylvter bord. Bordtakene var tekket med tjærebredde spon som ble reparert ...åpenhus foran vestportalen og takrytter midt på skipstaket. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. Kirkens størrelse oppgis i en synsforretning 1830.
  14 KB (1 953 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...vestportalen er noe forandret, korets sydportal er helt ommurt. Kirken har 2 store vinduer mot nord og syd. ...t 3 cm tilbake i vederlaget. Av nordsidens utvendige bueslag er det bevart 2 granittbuesten med jevnhuggen bue til en samlet høyde 42 cm over vederlag.
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • 2 klokker fra O. Olsen & Søn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (171 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • # J. N. Wilse: Edsbergs Præstegjeld 1791 (Top. Journ. I, h. 2, Chra. 1791) (hvor han også henviser til biskop Nannestads dokumenter, som [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (186 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • Hovedkirke for Moss og Jeløy. Moss sogn omtales 2 ganger i middelalderen, nemlig 1316—17 (el. 1372—73) og 1497. I biskop ...det ved Oluf Stephensen indhugge i veggen, ved fundten, Et windue Karm med 2 vinduer . . . nye vinduer af lige størelse . . . at indhugge . . . udj veg
  33 KB (5 017 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | lat = 59° 36′ 2,75″ N ...nduer som ble utvidet ved denne anledning. På tegning fra 1836 har skipet 2 høytstilte, rektangulære sydvinduer med midtpost og 6 ruter. Korets sydvi
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  503 B (67 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ...ydportal og skipets vestportal er forandret. Skipet har 3 vinduer i syd og 2 i nord. Vestgavlen har ett opprinnelig vindu. Koret har vindu mot nord, øs ...et temmelig forvitret karnissprofil. Nordmuren har utvendig ved korskillet 2 sokkelsten med samme profil. Stenene har ant. tilhørt sokkelen i det oppri
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...gt at skipets « . . nordre Vægs tvende Vinduer sløifes og erstattes med 2 nye i Lighed med de 2de Vinduer paa den søndre Kant . .» Samtidig heter d ...bielcherne i taarne-foden gandske afslagne, saa Klockerne hænger allene i 2 løse stolper . . . behøfvis nu højnødvendig at Klockerne blifver strax
  19 KB (2 752 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:36
 • ...urt 1886. Skipets vestmur ble gjennombrutt for en hovedportal. Kirken fikk 2 nye, rundbuete vinduer i nord og syd og ett rett overdekket i vestmuren. ...e side . .» (Akershus stift, innkomne saker pk. 60 IV). Vestmuren har ca. 2 m fra sydhjørnet en sprekk hvor muren buler ut.
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • ...har hver et meget stort rektangulært vindu i sydmuren. Korets østmur har 2 vinduer som ble gjenmurt i 1730-årene, da den daværende eier, sogneprest ...lket i flere tykke lag så murkarakteren ikke sees. I 1945 ble ca. 6 m<sup>2</sup> av skipets sydøstre hjørne og det tilstøtende parti av koret rense
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...3 heter det: «. . . den Westre gauffl Ladet fordønnicke oc Kalckslaae». 2 år senere omtales «. . . den Westre Gauffl Firre Bindings Bielker eller S ...det samt Kalckslaaen oc hvidtnet» (kirkestol). I prestegårdshaven ligger 2 hugne sten som antagelig har tilhørt en portalside. Det er en hård og tø
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:03
 • # J.N. V. (1574—97), «2 ode capeller, Flackenborg, Thenor». # J. N. Wilse: Edsberg Præstegield (Top.Journ. I, h. 2, Chra. 1791), «nok taler man om et Kapel, som skal have staaet paa Gaarden
  1 KB (147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)