Olsvik kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
Olsvik kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiLaksevåg
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Foto
Videoer
Wikipedia
Webkamera
Laster kart...
Koordinater60.378691,5.218886
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120103901
Soknekatalognr07030501
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Hans-Emil Lidén


Olsvik prestegjeld ble skilt ut fra Loddefjord prestegjeld i 1982, og planer om bygging av en kirke ble utarbeidet. Etter at en byrettsdom i 1985 fastslo at kirken ikke kunne oppføres på den opprinnelig valgte tomt, ble ny tomt utpekt i 1986. Byggearbeidet tok til i 1989, og kirken ble innviet i november 1990. Kirken har 500 sitteplasser og er tegnet av arkitekt Aksel Fronth, Fredrikstad.

Innhold

Bygningen

Olsvik kirke ligger høyt og fritt i utmarksterreng ca. 140 m.o.h. på nordsiden av åsryggen «Grøntua». Mot nord og øst ligger tettbebyggelsen i Olsvikskjenet, mot vest faller terrenget bratt mot Fagerdalen.

Kirkebygningen består av en hovedetasje som rommer selve kirken, og en underetasje med møterom, kjøkken etc. Kirken er utformet med et kvadratisk midtrom som omkranses av omganger på alle fire sider. Hovedinngang i øst, korparti i vest. På tre av sidene er omgangene trukket inn som deler av hovedrommet, men på vestsiden er prestesakristi, dåpssakristi, møterom og kontor for organist og kirketjener plassert i omgangen som her er avdelt fra kirkerommet ved en skillemur. På østsiden er en smal kommunikasjonskorridor bygget til på utsiden av omgangen på hver side av hovedinngangen. Partiet innenfor inngangen er utformet som en traktformet korridor som deler østre omgang i to og ender i en dobbeltfløyet dør som fører inn til selve hovedrommet. Utvendig markeres hovedinngangen av et kvadratisk oppbygg med pyramideformet tak båret av fire hjørnestolper.

Nord for kirken ligger en egen kontorfløy og en kvadratisk klokkestøpul med firsidet pyramideformet tak.

Bygningene er oppført av lettbetongelementer med lecamurte innvendige vegger. Betongelementene bærer et firsidet pyramidetak over kirkens hovedrom og flate pulttak over omgangene. Pyramidetaket er konstruert med fire doble, laminerte gratsperrer i hjørnene. Disse bærer sperrer og åser som danner et synlig gitter mot undertakets platekledde takflater. Omgangenes pulttak har synlige sperrer under det platekledde undertaket. Utvendig er takene tekket med kopper, bortsett fra øvre del av pyramidetaket som er åpent med et glassdekke som sammen med en gjennomgående lysspalte i østre takflate gir overlys til hovedrommet. Takpyramidens spiss markeres av et lite tårnoppbygg som fungerer som luftavtrekk. For øvrig får kirkerommet lys fra rekker av små, rektangulære vindusåpninger i veggpartiene som skiller hovedtaket fra omgangstakene.

Hovedetasjens gulv består av keramiske fliser på betong. Korpartiets gulv ligger to trinn over gulvet i resten av hovedetasjen.

Interiør

Korparti i vestre del av hovedrommet med prekestol plassert mot vestvegg, og med alter og døpefont plassert aksialt foran prekestolen. Rundt alteret tresidet, rettvinklet alterring. Orgel mot vestveggen sør for korpartiet, lesepult på tilsvarende sted i nord. Armstoler i rader på hver side av midtgang.

Farger

Dypblått teppegulv i korpartiet, for øvrig rødbrunt flisegulv. Hvitmalte vegger og tak med kalklutede sperrer, åser, gitre etc. Lyst trefargede stoler med blå sete- og ryggputer, trefarget orgel, prekestol, alterbord og døpefont.

Lys og varme

Elektrisk lys og gulvvarme.

Inventar

Alter

Alter av tre, blokkformet, med utkragende bordplate.

Altertavle

Ingen altertavle, men veggpartiet bak prekestol og alter er kledd med stående furulekter satt opp med smale spalter mellom og vekselvis snudd 90°. På disse er montert et kors i form av forgylte lekter.

Alterring

Enkel, tresidet, rettvinklet med håndlist og hylle for særkalker. Bred knelepute i lyst, naturfarget skinn.

Døpefont

Blokkformet, kledd med stående panel i vekslende bredder.

Prekestol

Rektangulær, lukket, kledd med stående panel i vekslende bredder. Lesepult som prekestol, men mindre.

Orgel

Kasseformet. 19 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Mekanisk overføring. Levert av Bruno Christensen og Sønner orgelbyggeri, Danmark 1991.

Rituelle kar

Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere.

Paramenter

To messehagler med tilsvarende alter- og prekestolklede. a) Fiolett/dyprødt ullstoff med fiolett silkefôr. Casulaform. Ryggen dekorert med bred rød stolpe med brodert kors omgitt av krans av hjerter. Forstykket har Y-kors med drueklase.

b) Grønn med striper i rødt, fiolett, lyst blått og grønt. Grønt silkefôr. Casulaform. Ryggstykket dekorert med bredt mangefarget kors. Korresponderende alter- og prekestolklede. Begge messehaglene er komponert og utført av Elsa Grøm.

Lysstell

Teksten under avsnittet Lysstell vises kun for innloggede brukere.

Klokker

To kirkeklokker fra O. Olsen & Sønns klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg. Største klokke har inskripsjonen «Av Guds nåde», den minste «Til Guds ære».

Nummertavler

Nummertavler i form av enkle, umake finérplater.

Piano

Piano i søndre omgang sør for orgel.

Kilder

Trykte kilder

  1. Olsvik kirke 1990, brosjyre.
  2. Olsvik menighetsblad nr. 9, 1990.

Bilder