Filtvet kapell

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
Filtvet kapell
FylkeBuskerud fylke
KommuneHurum kommune
ProstiLier
BispedømmeTunsberg bispedømme
Foto
Videoer
Wikipedia
Webkamera
Laster kart...
Koordinater59.569694,10.596115
FellesrådHurum kirkelige fellesråd
Kirke-id062800301
Soknekatalognr02070503
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Innhold

Bakgrunn

Planen om å reise kirke i østre del av prestegjeldet ble tatt opp i 1860-årene, men først da Holmsbu fikk sin kirke i 1880-årene, kom det fart i pengeinnsamlingen. Reder C. A. Jørgensen ga grunn til kirke og kirkegård på Filtvet gård, og 1892 ble byggeplanen fremmet på grunnlag av tegninger utarbeidet av arkitekt Alfred Chr. Dahl. Planen ble godkjent av statens Bygningsinspektør og bifalt ved kongelig resolusjon 7. april 1894. Allerede 14. november samme år kunne kirken innvies.

Kirken ligger ved Filtvet gård ca. ½ km vest for Oslofjorden og ca. 10 km øst for hovedkirken. Terrenget faller mot øst, og kirken har lengderetning nord-syd med kor i syd. Den gamle veien går langs nordsiden av kirkegården, som er omgitt av stenmur og har port mot veien i nord.

Bygningen

Kirken er en liten tømmerbygning med rektangulært skip og smalere kor. På korets vestside er sakristi og på østsiden rom for dåpsbarn. Foran skipets nordgavl står et forrom med trapperom på begge sider. Nordre del av skipets tak bærer en takrytter. Skip, kor, sakristi og forrom er laftet opp av tømmer som står synlig utvendig og innvendig, bortsett fra korets innvendige vegger, som ble trukket 1954. Tømmerveggene står på grunnmurer av granitt. I hjørnene har tømmerstokkene lange laftehoder, og lengden øker fra raft til grunnmur, slik at kirkens kontur er avsmalende oppover.

Langveggene i skipet er avstivet med to par strekkfisk som deler veggene i 3 like store felter. Hvert felt har et bredt, rektangulært vindu. Nedre del er et trefags vindu, mens øvre del har 3 sirkulære åpninger. Sidegeriktenes ender er utsveifet oppe og nede. Taket i skipet bæres av to sperrepar som korresponderer med strekkfiskene og avstives med skråstøtter fra disse. Vinkelrett på skråstøttene går diagonalstøtter til raften. Både strekkfisker, sperrer, skråstøtter og diagonalstøtter har fasede kanter, og diagonalstøttenes fri ende, som vender inn mot rommet, er utsveifet til dragehode. Triangelfeltene mellom skråstøtter, strekkfisker og sperrer har gjennombrutt skjæring med firpass. Sperrene avstives med ett sett hanebjelker og strekkjern i rafthøyde. Himlingen av langsgående staffpanel ligger på sperrer og hanebjelker. Koret har også plan himling i midtre del og skrå himling i sidefeltene, men opprinnelig var koret åpent til mønet Forandringene ble gjennomført 1954, samtidig med at gavlvinduet ble blendet og veggene trukket. Gulvet i koret ligger ett trinn høyere enn i skipet. Koret åpner seg i full bredde mot skipet, og koråpningen har stikkbue skåret ut i tømmerveggen. Korets vestre sidevegg har inngang til sakristiet, men rommet for dåpsbarn har dør til skipet Begge rom dekkes med sadeltak med møneretning på tvers av kirkens lengderetning, vindu i gavlene og dør til kirkegården i syd.

Forrommet har tofløyet fyllingsdør til skipet og sidedører til trapperommene. Annen etasje, som åpner seg mot skipet og gir rom for orgelet, overdekkes av sadeltak som fortsetter ut over trapperommene. Forrommet er trukket ca. l m ut mot nord. Utbygget overdekkes av lavere sadeltak og har tofløyet fyllingsdør. Den åttekantede takrytteren har sukledd underbygg som vider seg ut ned mot kirketaket. Den høye hjelmen bærer jernspir. Kirkens 7 gavler bærer trekors på mønet

Interiør

Døpefont på østsiden i koret (koret ligger i syd) og klokkerbenk på vestsiden. Galleri med orgel over inngangen i nord. Interiøret ble omfattende pusset opp til 60-års-jubileet i 1954 under ledelse av byggmester Einar Mørch og malermester Theo Thorne. Koret ble trukket og malt og taket forsynt med forgylte stjerner. Orgelgalleriet ble trukket 60 cm frem for å gi plass til nytt orgel.

Farver

Skipet har lysegule vegger og lysegul himling. Bjelker, strekkfisker og gesimslist er i orange, vindusgeriktene er i bonderødt, dørkarmene er marmorert i grårødt, gråsvart og hvitt. Koret er i lyseblått. Himlingen i koret er forsynt med gullstjerner.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming. Oppvarmingen ble installert 1950 og ved denne anledning ble kakkelovner tatt ut.

Inventar

Alter

3 fyllinger i rundbuet ramverk på forsiden. H. 101 cm, l. 179 cm, br. 75 cm.

Altertavle

Altertavle oppført i ett med alteret. Oljemaleri med Jesus og et lite barn, malt av Karl Johan Holter, kopi etter Carl Bloch. Gotiserende vimpergformet ramme med gjennombrutte stjerner over billedfeltet. Kors på toppen. Rammen grårød med blått svikkelfelt, gullstafferte profiler.

Kneleskammel, kasseformet, skinntrukket.

Alterring

Alterring, rund med dreiede balustre, malt i grårødt. Knefallet marmorert i grårødt, gråsort og hvitt. Skinntrukket på knefall og håndlist.

Døpefont

Døpefont, gotiserende. Kummen rund i øvre del, polygon i nedre del. 4-sidet skaft med avfasede hjørner. Profilerte, skårne ledd samt sveifede knekter på 4 sider. 4-sidet, profilert, utladet fot. 8-sidet fotplate. Farve: bonderødt og bondeblått. Total h. 91,5 cm. Kum diam. 33 cm. Over døpefonten ligger en hvit linduk med heklet bred, tunget blonde, mønstret med kors og kalker.

Prekestol

Prekestol, gotiserende. 6 fag med fylling i portalformet ramverk. Skårne lisener på hjørnene. Lav 8-sidet bæresøyle med profilert belistning og sveifede knekter. Farve: gråhvitt, bondeblått og grårødt. Skinntrukket karm. Lesepult med rødt pultklede med kristogram, brodert med gul og sort lintråd.

Benker

Benker, ant. utført til 60-årsjubileet 1954. Sveifede vanger, smale langs ryggbrettet og med bred utladning over setet. Hele ryggbrett av liggende bord. Farve: grårosa vanger. Beiset treverk i rygg og sete.

Klokkerbenk, formet med brystning som knekker mot skipet. To fyllinger i fronten og en mot skipet. Farve: lyseblå fylling i blått ramverk.

Galleri

Galleri med dragere båret av søyler med fasede hjørner og skråstivere. Sveifede, gjennombrutte svikkelmotiver. Brystning med fyllinger i arkadeformet ramverk. Farve: gråhvitt med staffering i grårødt.

Orgel

Orgel, bygget av J. H. Jørgensen 1954. Disposisjon: l. Subbas 16', 2. I/Ped., 3. II/Ped. 4. Rørfløyte 8', 5. Principal 4', 6. II/1, 7. Suboktav koppel II/l, 8. Superoktav-koppel II/l, 9. Quintade 8', 10. Koppelfløyte 4', 11. Tremolo.

Harmonium†, amerikansk, gitt av fru Haugen 1900.

Rituelle kar

Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere

Paramenter

Alterduk, hvit lin med bred, heklet, tunget blonde med kors og kalkmotiv. Dekkduk med smal blonde. Alterduk, hvit lin med bred bord i svartsøm, kalker og kristogrammer. På midten kors. Dekkduk med hullfall.

Antependium, rødt blandingsstoff. Utført i DNH 1941. Broderi i gul, grå og sort lin, motiv: kristogram (gult) mellom alfa og omega.

Messehagel, rødfiolett fløyel med gullbånd langs kanten og i kors på ryggen. H. 97 cm, br. 67 cm.

Messehagel, rødt blandingsstoff. Utført i DNH 1941. Brodert kors på ryggen, Jesu monogram med gullbånd og broderi med lintråd. Gave fra Filtvet kirkeforening.

Lysstell

Teksten under avsnittet lysstell vises kun for innloggede brukere

Klokker

Til innvielsen fikk kirken en liten klokke, opprinnelig en skipsklokke med innskrift: «1785- 6. November-De Sex Søskende fra Mandal». — Ny klokke 1909, støpt av O. Olsen & Søn, Nauen. Gave fra Røsaasens Arbeiderkvindeforening. Innskrift «Land land land hør Herrens ord. Jerm. 22,29». Diam. 65,5 cm.

Møbler

6 brudestoler, barokkinspirert, med rødt ulltrekk på sete og i rygg.

En lenestol og to høyryggede stoler, barokktype med gyllenlærstrekk.

Bord, av lignende form som døpefonten, bare med plate, ca. 52 x 52 cm, i stedet for kum. Malt som døpefonten og plassert rett overfor den. Benyttes som bord for særkalker.

Blomsterbegre

Blomsterbegre, to stykker, sølv. Gravert Filtvet kapell. Gave fra Martin Bjerkelund, Moss 1955. Stpl. David-Andersen. H. 22 cm.

Offerkar

Bøsser med kristogrammer.

Offerbolle, tinn, stpl. Haugerud.

Diverse

Grårødt, stjernemønstret teppe på korets gulv og som løper i skipet.

Kirkegård

Kirkegården er utvidet 1925, 1938 (mot sydøst og nord), 1949 (mot øst) og 1958. Den har tørrmur mot nord og mot vest, nettinggjerde i øst og ligger uten hegn mot syd. Inngangen mot nord har smijernsgrinder.

Bårehus, murt, i nordvestre hjørne av kirkegården.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Kirkedep. Arkivalia 1894, 1925, 1938, 1949.
  2. Kallsbok for Hurum (Hurum Sogneprestembede).

Trykte kilder

  1. H. K. Busland, Hurum før og nu. Kra 1902, s. 69.
  2. Hurums historie bd. II, s. 350—351. 478—80.