Egge, nedlagt kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 4. mai 2012 kl. 14:08 av FCBot (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie


Egge sogn og Egge kirke nevnes flere ganger i middelalderen. Kirken var viet til Sta. Margareta. I Pouel Huitfeldts Stiftsbog fra 1575 omtales imidlertid «... Egge Capels guodtz, som nu Er Lagt till Hoffuidt Kiercken . . .», hvilket viser at Egge kirke var nedlagt, og Jens Nilssøn meddeler at kirken var forsvunnet, da han visiterte Lier prestegjeld i 1590-årene. Kirken må være kommet ut av bruk i reformasjonstiden eller senmiddelalderen. Egge gård ligger ca. 5 km nord for Frogner kirke. I Liers historie II, s. 130 heter det: «... Det gamle kapell lå sannsynligvis oppe på toppen i nærheten av gravhaugen, hvor det skal være spor av grunnmurer ...».

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge, Mulige stavkirker, Ms. (Antikvarisk Arkiv).

Trykte kilder

  1. DN III 359 (1368) «.. .j Lidum Egghia sokn».
  2. RB s. 100, 551 «Sancte Margarete. Æggia kirkia.»
  3. JNV s. 3.
  4. Liers Historie II s. 130, V, s. 114.
  5. Pouel Huitfeldts stiftsbog, s. 94 (1575) «Egge Capels guodtz som nu Er Lagt till Hoffuidt Kiercken».
  6. O. Rygh, Norske Gaardnavne, Buskerud, s. 336.