Ålfstad, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 4. mai 2012 kl. 14:27 av FCBot (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Øystre Slidre prestegjeld

I følge en lokal tradisjon skal det tidligere ha stått en kirke på gården Alfstad ved Søndre Vollene, lenger ned mot Heggefjorden enn der Hegge kirke står. I en beskrivelse fra 1750 over eksisterende og tidligere kirker i området heter det at "En anden har staaet paa gaarden Alfstad Ejendele i Hegge Annex, den förste gaard fra Hegge kirke needen gaardens Huuse og denn fra vandet till gaarden opgaaende Vej paa een Eng kaldet Vam[?]bene hvorav endnu synes de underste Rudera, der viser, at denn har været baade liiden og en Træe Kirke".[1] Den samme tradisjon er også tatt med i Dietrichsons bok om De Norske Stavkirker fra 1892: ”Kirken skal oprindelig have staaet paa Søndre Voldene noget lavere nede i dalen, hvor man endnu paaviser dens tomt, og hvor man ved gravning i marken deromkring har fundet ligkister […]. Det heder, at kirken blev opsat igjen nøiagtig som den var før og saaledes blev den, som det synes i alt vesentlig uforandret, staaende til aar 1800”.[2] I følge tradisjonen skal kirken på Alfstad ha blitt flyttet til Presthegge omkring 1665.[3]

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren. Brev fra H. Kvarving til Norsk Folkemuseum, 4.10.1911.
  2. Riksantikvaren. Lidar kyrkje, 1932-1982. Mangfoldiggjort manuskript.
  3. Norges Kirker, NIKU. H. Ruge, Beskrivelse om Slidre Hoved=Kirkes 11 Annexer, 21.6.1750. Avskrift i A. Bugges manuskripter.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, [..], Kbh. 1796.
  2. N. Hovi, ”Bakgrunnen, Eit attersyn ved Rogne kyrkjejubileum”, Valdres, 29.10.1957.
  3. A.M. Hålemoen, ”Lidar kyrkje, aner før svartedauden”, Samhold-Velgeren, 31.1.1970.

Fotnoter

  1. Ruge 1750.
  2. Dietrichson 1892, s. 310
  3. Kvarving 1911